Izmjera skeniranjem Herkulovih vrata

Naručitelj: Arheološki muzej Istre Lokacija: Pula Vrsta projekta: 3D skeniranje Datum: 2014. godine 3D terestričko lasersko skeniranje objekata, izrada trodimenzionalnog modela objekata i grafičke dokumentacije. https://geogrupa.hr/video/zidine_animacija.mp4

Izmjera skeniranjem Dvojnih vrata

Naručitelj: Arheološki muzej Istre Lokacija: Pula Vrsta projekta: 3D Skeniranje Datum: 2014. godine 3D terestričko lasersko skeniranje objekata, izrada trodimenzionalnog modela objekata i grafičke dokumentacije. https://geogrupa.hr/video/zidine_animacija.mp4

Pošaljite nam upit