Kuća fresaka u Draguću

Naručitelj: Općina Cerovlje Lokacija: Draguć, općina Cerovlje Vrsta projekta: Geodetske usluge Datum: 2014. godine Geodetska podloga za projektiranje (kulturno dobro) i parcelacijski elaborat. Ukupna vrijednost projekta 518.000 eura (za cijeli EU projekt REVITAS II).

Kuća za odmor s bazenom

Naručitelj: Privatni investitor Lokacija: Vinkuran, Općina Medulin Vrsta projekta: Geodetske usluge Datum: 2015. godine Izrada geodetskog projekta za izgradnju kuće za odmor u kategoriji 4*.

Dogradnja Doma Domenico Pergolis u Rovinju

Naručitelj: Istarska županija Lokacija: Rovinj Vrsta projekta: Geodetske usluge Datum: 2015. godine Geodetski radovi iskolčenja i izrada geodetskog elaborata iskolčenja građevine za radove dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ u Rovinju. Ukupna vrijednost investicije 30 milijuna kuna.

Nova punionica plina u Puli

Naručitelj: Grad Pula, Pulapromet d.o.o. i Plinara d.o.o. Pula Lokacija: Pula – industrijska zona Vrsta projekta: Geodetske usluge Datum: 2015. godine Izrada geodetskog projekta, u sklopu glavnog projekta, za izgradnju nove punionice stlačenog plina i punionice prirodnog plina za vozila. Grad Pula je supotpisnik europske inicijative gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih […]

Pošaljite nam upit