Izrada GIS-a za općine

Naručitelj: Općina Medulin, Općina Cerovlje, Općina Fažana i druge Lokacija: cijela Istarska županija Vrsta projekta: GIS i geoinformatika Izgradnja baze prostornih podataka, izrada geoinformacijskog sustava i uspostava GISPORTAL-a.

Stradarij naselja Ližnjan

Naručitelj: Općina Ližnjan Lokacija: Ližnjan Vrsta projekta: Gis i geoinformatika Datum: 2014. godine Izrada novog stradarija za naselje Ližnjan, definiranje novih ulica i kvartova u naselju, dodjeljivanje kućnih brojeva, izrada GISPORTAL-a za pregled i pretraživanje kućnih brojeva.

Registar prometnica općine

Naručitelj: Općina Fažana Lokacija: Fažana Vrsta projekta: Gis i geoinformatika Datum: 2015. godine Izrada registra nerazvrstanih cesta i drugih prometnica u Općini Fažana, izrada GISPORTAL-a za pregled i pretraživanje prometnica.

Pošaljite nam upit