Nova punionica plina u Puli

Izrada geodetskog projekta, u sklopu glavnog projekta, za izgradnju nove punionice stlačenog plina i punionice prirodnog plina za vozila. Grad Pula je supotpisnik europske inicijative gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena te primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanja projekta obnovljivih izvora energije kojima se do 2020. godine namjerava smanjiti emisija CO2 plina za više od 20 posto. Upravo je potrošnja u prometu jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. Korištenje biogoriva u vozilima gradskih tvrtki jedna je od mjera kojom će se realizirati spomenuti europski sporazum. Budući da je stlačeni prirodni plin ekološki znatno prihvatljiviji od dosad korištenog dizel goriva i jamči čišće izgaranje, Grad Pula odlučio se na ovo riješenje i za autobuse Pulaprometa.

Vrijednost projekta: ukupna vrijednost projekta 9-10 milijuna kuna.

Pošaljite nam upit