Pogon za preradu meda i pčelinjih proizvoda (medara) u Cerovlju

Geodetska podloga za projektiranje, parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli i geodetski projekt za pogon medare.

Pošaljite nam upit