3D skeniranje

Izmjera skeniranjem Herkulovih vrata

Naručitelj: Arheološki muzej Istre Lokacija: Pula Vrsta projekta: 3D skeniranje Datum: 2014. godine 3D terestričko lasersko skeniranje objekata, izrada trodimenzionalnog modela objekata i grafičke dokumentacije.

Izmjera skeniranjem Dvojnih vrata

Naručitelj: Arheološki muzej Istre Lokacija: Pula Vrsta projekta: 3D Skeniranje Datum: 2014. godine 3D terestričko lasersko skeniranje objekata, izrada trodimenzionalnog modela objekata i grafičke dokumentacije.

Geodetske usluge

Kuća fresaka u Draguću

Naručitelj: Općina Cerovlje Lokacija: Draguć, općina Cerovlje Vrsta projekta: Geodetske usluge Datum: 2014. godine Geodetska podloga za projektiranje (kulturno dobro) i parcelacijski elaborat. Ukupna vrijednost

Kuća za odmor s bazenom

Naručitelj: Privatni investitor Lokacija: Vinkuran, Općina Medulin Vrsta projekta: Geodetske usluge Datum: 2015. godine Izrada geodetskog projekta za izgradnju kuće za odmor u kategoriji 4*.

Dogradnja Doma Domenico Pergolis u Rovinju

Naručitelj: Istarska županija Lokacija: Rovinj Vrsta projekta: Geodetske usluge Datum: 2015. godine Geodetski radovi iskolčenja i izrada geodetskog elaborata iskolčenja građevine za radove dogradnje Doma

Nova punionica plina u Puli

Naručitelj: Grad Pula, Pulapromet d.o.o. i Plinara d.o.o. Pula Lokacija: Pula – industrijska zona Vrsta projekta: Geodetske usluge Datum: 2015. godine Izrada geodetskog projekta, u

Google street view

Pula city mall – google street view

Naručitelj: Pula City mall Lokacija: Pula Vrsta projekta: Google street view Datum: 2020. godine Izrada google street view prikaza trgovačkog centra Pula City mall, street

Pulski amfiteatar – google street view

Naručitelj: grad Pula Lokacija: Pula Vrsta projekta: Google street view Datum: 2020. godine Izrada google street view prikaza pulskog amfiteatra, street view 360° je niz

Savjetovanje

Stradarij naselja Ližnjan

Naručitelj: Općina Ližnjan Lokacija: Ližnjan Vrsta projekta: Gis i geoinformatika Datum: 2014. godine Izrada novog stradarija za naselje Ližnjan, definiranje novih ulica i kvartova u

Registar prometnica općine

Naručitelj: Općina Fažana Lokacija: Fažana Vrsta projekta: Gis i geoinformatika Datum: 2015. godine Izrada registra nerazvrstanih cesta i drugih prometnica u Općini Fažana, izrada GISPORTAL-a

GIS i geoinformatika

Izrada GIS-a za općine

Naručitelj: Općina Medulin, Općina Cerovlje, Općina Fažana i druge Lokacija: cijela Istarska županija Vrsta projekta: GIS i geoinformatika Izgradnja baze prostornih podataka, izrada geoinformacijskog sustava

Stradarij naselja Ližnjan

Naručitelj: Općina Ližnjan Lokacija: Ližnjan Vrsta projekta: Gis i geoinformatika Datum: 2014. godine Izrada novog stradarija za naselje Ližnjan, definiranje novih ulica i kvartova u

Registar prometnica općine

Naručitelj: Općina Fažana Lokacija: Fažana Vrsta projekta: Gis i geoinformatika Datum: 2015. godine Izrada registra nerazvrstanih cesta i drugih prometnica u Općini Fažana, izrada GISPORTAL-a

Pošaljite nam upit