Usluge koje nudimo

Savjetovanje

Stručno savjetovanje za općine i gradove (geodetska regulativa, ažuriranje i upravljanje prostornim informacijama i evidencijama, učinkovitija naplata komunalne naknade.

savjetovanje i posredovanje pri kupoprodaji nekretnina
usluge sudskog vještačenja za područje geodezije
inženjering i tehničko savjetovanje
stručno savjetovanje za općine i gradove (geodetska regulativa, ažuriranje i upravljanje prostornim informacijama i evidencijama, učinkovitija naplata komunalne naknade)

GisPortal

Centralizrani GIS Vaše općine s različitim mogućnostima prikaza, brza i jednostavna pretraga te ušteda vremena i novca.

uspostava, održavanje i upravljanje geoinformacijskim sustavima (GIS) i drugim bazama podataka

 skaniranje i vektorizacija planova

 izrada GIS-a podržanog web tehnologijama (WebGIS)

 uspostava GISportala za pojedinačne korisnike

Snimanje bespilotnim letjelicama

 snimanje i izmjera terena bespilotnim letjelicama

 izrada digitalnog ortofoto plana (DOF-a) visoke rezolucije

Google street view

Snimamo i izrađujemo nove Google Street View fotografije (GSV) na Googleovim platformama (Google Maps i Google Street View) za različite svrhe (marketing, vizualizacija prostora, tehnički nadzor i slično).

Street view 360° je niz povezanih fotografija kojima se krećemo kroz prostor, po svim vrstama prometnica i puteva koji vode do objekata (odredišta): kuće za odmor, apartmani, poslovni prostori, prodajni centri, kampovi i turistički resorti, itd.

3D skeniranje objekta

 izmjera terena i građevina 3D laserskim skeniranjem

 model postojećeg stanja u 3D

 trodimenzionalna vizualizacija i modeliranje

Geodetske usluge

 izrada geodetskih projekata

 izrada geodetskih i parcelacijskih elaborata (evidentiranje zgrada, parcelacija zemljišta)

 poslovi vezani za katastar nekretnina

 inženjerska geodezija (iskolčenje objekata, nadzor pri građenju)

Pošaljite nam upit